هاست لینوکس ارزان

LCHEAP-1
 • فضا 500 مگابایت SATA Enterprise
 • امکانات نامحدود
 • اس اس ال رایگان دارد
 • کنترل پنل cPanel
LCHEAP-2
 • فضا 1 گیگابایت SATA Enterprise
 • امکانات نامحدود
 • اس اس ال رایگان دارد
 • کنترل پنل cPanel
LCHEAP-3
 • فضا 2 گیگابایت SATA Enterprise
 • امکانات نامحدود
 • اس اس ال رایگان دارد
 • کنترل پنل cPanel
LCHEAP-4
 • فضا 3 گیگابایت SATA Enterprise
 • امکانات نامحدود
 • اس اس ال رایگان دارد
 • کنترل پنل cPanel
LCHEAP-5
 • فضا 5 گیگابایت SATA Enterprise
 • امکانات نامحدود
 • اس اس ال رایگان دارد
 • کنترل پنل cPanel
LCHEAP-6
 • فضا 10 گیگابایت SATA Enterprise
 • امکانات نامحدود
 • اس اس ال رایگان دارد
 • کنترل پنل cPanel
LCHEAP-7
 • فضا 20 گیگابایت SATA Enterprise
 • امکانات نامحدود
 • اس اس ال رایگان دارد
 • کنترل پنل cPanel
LCHEAP-8
 • فضا 50 گیگابایت SATA Enterprise
 • امکانات نامحدود
 • اس اس ال رایگان دارد
 • کنترل پنل cPanel