هاست لینوکس حرفه ای

LPRO - 1
 • فضا 500 مگابایت SSD NVMe
 • امکانات نامحدود
 • اس اس ال رایگان دارد
 • کنترل پنل cPanel
LPRO - 2
 • فضا 1 گیگابایت SSD NVMe
 • امکانات نامحدود
 • اس اس ال رایگان دارد
 • کنترل پنل cPanel
LPRO - 3
 • فضا 2 گیگابایت SSD NVMe
 • امکانات نامحدود
 • اس اس ال رایگان دارد
 • کنترل پنل cPanel
LPRO - 4
 • فضا 3 گیگابایت SSD NVMe
 • امکانات نامحدود
 • اس اس ال رایگان دارد
 • کنترل پنل cPanel
LPRO - 5
 • فضا 5 گیگابایت SSD NVMe
 • امکانات نامحدود
 • اس اس ال رایگان دارد
 • کنترل پنل cPanel
LPRO - 6
 • فضا 10 گیگابایت SSD NVMe
 • امکانات نامحدود
 • اس اس ال رایگان دارد
 • کنترل پنل cPanel
LPRO - 7
 • فضا 20 گیگابایت SSD NVMe
 • امکانات نامحدود
 • اس اس ال رایگان دارد
 • کنترل پنل cPanel